บทความเรื่องไม้ต้น

ต้นไม้เป็นพืชนานปีซึ่งมีลำต้นยาวกิ่งแล้วก็ใบในสปีชีส์ส่วนใหญ่บางครั้งนิยามคำว่าไม้ต้นอาจแคบลงโดยรวมเฉพาะพืชไม้(woody plant)เท่านั้นเป็นพืชที่ใช้เป็นไม้หรืความสูงกว่าที่เจาะจงในความหมายกว้างที่สุดไม้ยืนต้นรวมปาล์ม เฟิร์นต้น กล้วยและก็ไผ่

ไม้ยืนต้นมักแก่ยืน1บางต้นอยู่ได้หลายพันปีต้นที่สูงที่สุดบนโลกมีความสูง115.6เมตรและก็มีความสูงได้มากที่สุดตามแนวคิด130เมตร2ต้นไม้เกิดขึ้นบนโลกตามเวลาราว370ล้านปีแล้วต้นไม้ไม่ใช่กลุ่มทางชั้นกฎแต่เป็นกลุ่มพืชไม่เกี่ยวข้องกันที่วิวัฒท้องนาลำต้นแล้วหลังจากนั้นก็ก้านไม้เพื่อสูงเหนือพืชอื่นและใช้ประโยชน์จากแดดให้ได้มากที่สุด